close
تبلیغات در اینترنت
راهنمای استفاده از Effortless English

خرید Effortless English

آموزش زبان انگلیسی بدون کوشش Effortless English
روش آموزشی Effortless English با تکیه بر بهترین تحقیقات انجام شده در دنیا توسط متخصصین این رشته Dr. Stephen Krashen, Dr. James Asher, Dr. J. Marvin Brown, Dr. Ashley Hastings, Dr. Brenda Murphy, David Long and Blaine Ray بنیان نهاده شده است.تحقیقات انجام شده کاملا واضح و روشن هستند .دانشجویانی که از این روش استفاده کرده اند در صحبت کردن انگلیسی بسیار بهتر از کسانی هستند که از کتاب های راهنما و گرامر معمولی استفاده کرده بودند.در هر کشوری و در هر شرایطی که این روش بکار گرفته شده ، دانش آموختگان این روش برتر از کسانی بودند که از روش های قدیمی استفاده می کردند.

قیمت : 13.900 تومان

توضیحات محصول

راهنمای استفاده از Effortless English
سه شنبه 26 فروردين 1393 ساعت 19:23 | بازدید : 13053 | نویسنده : mehrdad | ( نظرات )

می خواهید از صفر شروع کنید؟ پس به لینک روبرو مراجعه کنیدلینک های دانلود Effortless English

 

 

Getting Started

شروع کردن


1. Go to the Forums and Register now: http://www.EffortlessEnglishForums.com
Click “Register”
Create a Username and Password
Introduce yourself to other members. Ask questions. 

 

1. به فروم بروید و الان ثبت نام کنید : http://EffortlessEnglishForums.com
ثبت نام را کلیک کنید
یک نام کاربری و رمز عبور ایجاد کنید
خودتان را به اعضای دیگر معرفی کنید. سوالات را بپرسید.

2. Download the first lesson set 

2. مجموعه درس اول را دانلود کنید.

 

3. Read “How To Use The Lessons” below: 

3. بخوانید " چگونگی استفاده از درس ها " در زیر :

How To Use The Lessons

 

چگونگی استفاده از درس ها


Welcome To Effortless English.

 

به انگلیسی آسان خوش آمدید.


You now have a link to the download page. Save the email and link. Do not lose it. It is the only
way you can download each lesson set.

 

شما الان یک لینک برای دانلود صفحات دارید . ایمیل و لینک را ذخیره کنید . آن را گم نکنید . این تنها راهی است که شما می توانید هر مجموعه درس را دانلود کنید.


Each lesson Set has at least 3-4 different lesson files. All lessons in a Set have the same name.
These lessons go together. Every day, you will listen to all the lessons in ONE lesson SET (all the
lessons with the same name). You will listen to only one set for a week or more.

 

هر مجموعه درس حداقل دارد 3 تا 4 فایل های درسی.  تمام درس ها در یک مجموعه نام مشابهی دارند. این درس ها با همدیگر به کار می روند . هر روز ، شما به تمام درس های یک مجموعه ی درس گوش خواهید داد ( تمام درس های با نام مشابه ) . شما گوش خواهید داد به تنها یک مجموعه برای یک هفته یا بیشتر .


This is very important. You will only improve quickly if you follow this method-- one lesson set
everyday-- the same lessons set every day for a week (or more).

 

این خیلی مهم است . شما تنها سرعتتان گسترش خواهید داد  اگر شما این روش را پیروی می کنید .-- یک مجموعه درس هر روز --- یک مجموعه درس های مشابه برای یک هفته (یا بیشتر)


Some sets have more than 3 lessons.

 

بعضی مجموعه ها بیشتر از 3 درس دارند.


What kind of lessons are in each set, and how should you use them?

 

چه نوع درس هایی در هر مجموعه هست ، و شما چگونه باید از آنها استفاده کنید ؟

 

 

 

متن راهنما + لینک دانلود راهنما با فرمت PDF + ترجمه اختصاصی فایل راهنما در ادامه مطلب


توجه :
از طریق ستون سمت راست سایت در خبرنامه عضو شوید تا درس های جدید مکالمه انگلیسی effortless english با کمترین حجم به ایمیل شما ارسال شود.

 


*A Text Article (Adobe .pdf file)
Read the article. Do not “study” it. Don’t try to memorize it. Just read it a couple of times each day
and review new words. Use a dictionary to translate difficult words, if necessary.

 

* یک فایل موضوعی تکست ( فایل پی دی اف )
موضوع را بخوانید . آن را مطالعه نکنید . سعی نکنید آن را حفظ کنید . فقط هر روز چند مرتبه آن را بخوانید و لغات جدید را نگاه کنید .از یک دیکشنری برای ترجمه لغات سخت استفاده کنید ، اگر لازم است.


*Vocabulary Lesson (MP3)
Just listen. Don’t try to memorize the words.

 

درس واژگان ( ام پی تیری)
فقط گوش کنید . سعی نکنید لغات را حفظ کنید.*Mini-Story Lessons(MP3)
This is the most powerful lesson. First time, just listen. Then, listen and pause after each question.
Answer each question loudly in English, then play again. Don’t worry if you don’t understand everything.
Don’t worry about mistakes.

 

درس های داستان های کوتاه (ام پی تیری)
این قدرتمند ترین درس هست . دفعه ی اول ، فقط گوش کنید . سپس گوش کنید و توقف کنید  بعد از هر سوال . با صدای بلند و زبان انگلیسی به هر پرسش پاسخ بدهید ، سپس دوباره پخش کنید . نگران نباشید ، اگر شما همه چیز را نمی فهمید ، درباره ی اشتباهات نگران نباشید.

 

In the Mini-Story, I will do only three things:

 

در داستان کوتاه من فقط سه کار را انجام می دهم .

 

1. I will make a statement. After a statement, just say, “Ahhhh” or “Ohhhh”.
2. I will ask a question that you know the answer to. Just answer the question. You don’t need to
answer with a sentence. You can answer with only one or two words.
3. I will ask a question that you don’t know the answer to. Guess. Yell a guess immediately.
Again, you can guess with just one (or a few) words.
Saying a correct and exact answer is not important. The most important thing is speed. Try to
answer very quickly (remember, one word is fine). Speed is your goal. You want short fast
answers, not long answers! In the beginning, this may be difficult. That’s OK. Use your pause button.

 


1. من یک شرح می سازم . بعد از یک شرح ، فقط بگویید ، آه ه ه ه یا اُوه ه ه ه
2. من یک سوال خواهم پرسید و شما هم جواب را می دانید . فقط به سوال جواب دهید. احتیاجی نیست شما با یک جمله جواب بدهید .شما می توانید فقط با یک یا دو کلمه پاسخ بدهید.
3. من یک سوال می پرسم که شما جواب را نمی دانید . حدس بزنید ، یک حدس فوری بزنید . دوباره شما می توانید با یک یا کمی لغت حدس بزنید.

گفتن یک جواب درست یا غلط مهم نیست . مهم ترین چیز سرعت است . سعی کنید خیلی سریع جواب بدهید (بیاد آوردن یک لغت خوب است ) . هدف شما سرعت است . شما جواب سریع کوتاه می خواهید ، نه جواب های طولانی ! در شروع این ممکن است سخت باشد . خوب است از کلید توقف استفاده کنید.


Listen to this lesson many times every day for at least a week. The Mini-Story is the MOST IMPORTANT
LESSON in the Effortless English system. LIsten to these lessons the most.

 

 

به این درس دفعات زیادی هر روز برای حداقل یک هفته گوش کنید . در سیستم انگلیسی آسان داستان کوتاه مهم ترین هست . به این درس ها بیشتر گوش کنید.

 


*Audio Article (MP3)
Just listen. Relax and enjoy it. Listen to it several times each day for at least a week. Your goal is to
understand 100% instantly and automatically.

 


موضوع صوتی (ام پی تیری)
فقط گوش کنید . ریلکس باشید و لذت ببرید . برای حداقل یک هفته هر روز چندین مرتبه به آن گوش بدهید . هدف شما فهمیدن 100 درصد فوری و اتوماتیک است.


Some sets also have:

 

بعضی مجموعه ها هم چنین دارند :


*Point of View Mini-Stories
These are a way to improve grammar fluency, without studying. Just listen carefully. Relax. Do not
think about grammar rules. Not all lessons have POV stories.

 

دیدگاهی از داستان کوتاه
اینها یک روشی برای گسترش روانی گرامر هستند ، بدون مطالعه . فقط با دقت گوش کنید . ریلکس باشید. درباره قواعد گرامر فکر نکنید . تمام درس ها دیدگاهی از داستان را ندارند.


*Commentaries
These are extra talks about the topic. They might seem very difficult.


تفسیرها
وجود دارند گفتگوهای اضافی درباره موضوع . آنها ممکن است خیلی سخت به نظر برسند.


If they seem too difficult, skip them. The Commentary lessons are the LEAST IMPORTANT lessons
in the Effortless English system. You probably won’t understand everything-- its normal. Just relax and listen.

 

اگر آنها خیلی سخت به نظر می رسند . آنها را نادیده بگیرید. تفسیرها کم اهمیت ترین درس ها در سیستم انگلیسی آسان هستند شما احتمالا همه چیزها را نخواهید دانست . این معمولی است . فقط ریلکس باشید و گوش کنید.


Suggested Lesson Order (Every Day Using The Same Set): 

 

پیشنهاد طبقه بندی درس ها ( هر روز مجموعه مشابه را استفاده کنید)


1. First, read the Text article. Read and review it, do not “study” it. Don’t try to memorize it.
2. Listen to the Vocabulary Lesson a few times
3. Listen to the Mini-Story Lesson several times
4. Listen to the Point of View Mini-Story, if there is one, a few times.
5. Listen to the Audio many times
6. Listen to the Commentary once (if there is one, and if you can understand it). 

 


1. ابتدا موضوع تکست را بخوانید بخوانید و بازنگری کنید . آن را مطالعه نکنید برای حفظ کردن آن تلاش نکنید.
2. چند بار به درس لغت گوش کنید.
3. چندبار به درس داستان کوتاه گوش کنید
4. به دیدگاهی از داستان گوش کنید . اگر یکی هست ، چند بار
5. به فایل صوتی چندبار گوش کنید.
6. یکبار به تفسیرها گوش کنید (اگر وجود دارد و شما می توانید بفهمید)

 

Learning Schedule 

 

برنامه یادگیری


Effortless English is a deep learning system. You will learn each lesson very well. You will relax, go slowly and learn to speak English easily and automatically. 

 


انگلیسی آسان یک سیستم یادگیری عمیق است . شما یاد خواهید گرفت هر درس را بخوبی . شما ریلکس خواهید بود به آرامی حرکت کنید و صحبت کردن انگلیسی را به آسانی و خودکار یاد بگیرید.

 


The best study schedule is as follows: 

 

بهترین برنامه مطالعه به شکل زیر است :


*Study one lesson set for a week or more. That’s right, only one set for at least a week. If you get
bored, make a game with the Mini-Story lessons-- try to answer each question faster and faster. 

 

یک مجموعه درس را برای یک هفته یا بیشتر مطالعه کنید. درست است ، فقط یک مجموعه برای حداقل یک هفته . اگر شما خسته شدید یک بازی با درسهای داستان کوتاه بسازید . سعی کنید سریعتر و سریعتر به هر سوال  جواب دهید.


*Everyday, listen to all of the lessons in the lesson set. Try to listen to each lesson (in the set) at least two times every day. 

 

هر روز ، به تمام درس های یک مجموعه گوش کنید . سعی کنید به هر درس گوش کنید ( در مجموعه ) حداقل دوبار در هر روز


*Listen at least one hour every day. Two hours every day is best. Its OK to divide your time
during the day. For example, you might listen 30 minutes in the morning, 30 minutes going to work,
30 minutes during lunch, 30 minutes going home, and 30 minutes before going to sleep. In fact, this
is an excellent way to learn. 

 


حداقل 1 ساعت در روز گوش کنید. 2 ساعت در روز بهتر است . این خوب است که وقتتان را در روز تقسیم کنید . برای مثال ، ممکن است شما 30 دقیقه در صبح گوش کنید ، 30 دقیقه در سرکار ، 30 دقیقه در طول ناهار ، 30 دقیقه هنگام رفتن به خانه  و 30 دقیقه قبل از خواب . در حقیقت  ، این روش عالی برای یادگیری است.


*Relax : Do not think about grammar rules. Just listen to the lessons and enjoy them. 

 

ریلکس باشید : در مورد قواعد گرامر فکر نکنید. فقط گوش کنید به هر درس و از آنها لذت ببرید.


*Start with the first lessons (at the top of the list). 

 

با درس اول شروع کنید (در بالای لیست)


Even if the lessons seem easy, listen to only one set for a full week. You might know the words very
well, but you need them to go deep into your brain. You need a lot of repetition and a lot of answering
questions. If the lessons seem easy, try to answer the questions very quickly-- make it a game.

 

حتی اگر درس ها آسان به نظر می رسند ، تنها به یک مجموعه درس برای یک هفته کامل گوش کنید .ممکن است شما لغات را بخوبی بدانید ولی به آنها به صورت عمیق در ذهنتان نیاز دارید شما به تکرار زیاد و یک عالمه پرسش و پاسخ نیاز دارید.  اگر درس ها آسان به نظر می رسند ، سعی کنید خیلی سریع به سوال ها جواب بدهید -- با آن یک بازی بسازید.


If the lessons seem difficult-- just relax. You can listen to one lesson set for 4 weeks, or 10 weeks if
necessary. Don’t worry about doing a lot of lesson sets. This is not important. Relax and focus on
understanding. Go slowly. You will improve a lot, even if you listen to only one lesson set for 10
weeks! 

 

اگر درسها سخت به نظر می رسند -- فقط ریلکس باشید . شما می توانید گوش بدهید به یک مجموعه درس برای 4 هفته یا 10 هفته اگر لازم است . نگران نباشید درباره انجام دادن یک عالمه از مجموعه درسها . این مهم نیست . ریلکس باشید و روی فهمیدن تمرکز کنید . به آرامی حرکت کنید . شما خیلی پیشرفت خواهید کرد حتی اگر به یک مجموعه درس برای 10 هفته گوش کنید !

 

 

 

 


The Effortless English Forum
As a user of the Effortless English System, you can join our Forum. The Forum is a place to meet
other members. This is a new bonus for users of The Effortless English System.
Go to the Forum at: http://www.EffortlessEnglishForums.com/

 


فروم انگلیسی آسان
به عنوان استفاده کننده از سیستم انگلیسی آسان ، شما می توانید به فروم ما بپیوندید . فروم جایی است برای ملاقات اعضای دیگر . این یک هدیه ی جدید است برای استفاده کنندگان سیستم انگلیسی آسان.
به فروم بروید در www.EffortlessEnglishForums.com

 

Use the Forum to meet other English speakers from all over the world. Schedule Skype discussions
with other members. Share opinions, suggestions, and information. 

 برای ملاقات با دیگر گویندگان انگلیسی از سراسر جهان از فروم استفاده کنید. برنامه Skype تصمیمات با دیگر اعضا . انتشار عقاید ، پیشنهادها و اطلاعات


When you try to add a comment, you will be asked to login.
Click “Register” and create an account. 

 وقتی شما تلاش کنید برای اضافه کردن نظر ، از شما درخواست می شود تا به سیستم وارد شوید.
روی ثبت نام کلیک کنید و یک حساب بسازید.


Later, you will login with the username and password you created. 

 

بعدا شما به سیستم وارید شوید با نام کاربری و پسوردی که ساختید.


The Effortless English Wiki
As a user of the Effortless English System, you can also join our Wiki for free. What’s a wiki? A wiki
is a group website. Each member can add pages and edit them.


انگلیسی آسان در ویکی پدیا
بعنوان یک استفاده کننده از سیستم انگلیسی آسان شما هم چنین می توانید به ویکی ما به صورت رایگان بپیوندید . ویکی چیست ؟ یک ویکی یک گروهی از سایتهاست . هر عضو می تواند صفحه اضافه کند و آنها را ویرایش کند.
You can, for example, create your own page to introduce yourself to other Effortless English members. You can also add a link to your personal blog or webpage. 

 


شما می توانید ، برای مثال ، صفحه خودتان را ایجاد کنید تا خودتان را به دیگر اعضای انگلیسی آسان معرفی کنید. شما هم چنین می توانید یک لینک اضافه کنید به وبلاگ یا صفحه وب شخصی خود.


And the wiki has a chat room where you can talk to other members who are online when you are.
To get started with your own page, go to:
http://effortlessenglish.pbwiki.com/
The password is: wuwei

 


و ویکی دارد یک چت روم که شما می توانید با دیگر اعضایی که آنلاین هستند گفتگو کنید
برای شروع کردن با صفحه خودتان بروید به :
www.effortlessenglish.pgwiki.com
رمز عبور هست : wuwei

 

My Blog

وبلاگ من

Do you want to learn more about Effortless English? Do you have a comment or suggestion for me?
Read my blog at:
http://www.EffortlessEnglishClub.blogspot.com 

 


می خواهید درباره انگلیسی آسان بیشتر یاد بگیرید ؟ برای من یک نظر یا پیشنهاد دارید ؟
وبلاگ من را بخوانید در :
www.effortlessenglishclub.blogspot.com

 


You will learn more about the Lessons. You’ll learn more about me. You’ll hear about new Lesson
Albums that are coming. And you’ll learn more about learning English fast and easily.

 
شما بیشتر یاد خواهید گرفت در مورد درس ها . شما بیشتر یاد خواهید گرفت درباره من . شما خواهید شنید درباره آلبوم درس های جدید که دارند می آیند. شما یاد خواهید گرفت درباره یادگیری سریع و آسان انگلیسی.

 

You can also leave a comment for me! 

 

شما هم چنین می توانید یک نظر برای من بگذارید.


Good luck and enjoy the Effortless English System,

 

موفق باشید و از سیستم انگلیسی آسان لذت ببرید.

 

A.J. Hoge
Director
Effortless English, LLC.
www.EffortlessEnglishClub.com
www.EffortlessEnglishClub.com


A.j.Hoge
کارگردان
انگلیسی آسان
www.EffortlessEnglishClub.com

 

 


دانلود راهنمای استفاده از Effortless English از پرشین گیگ

دانلود راهنمای استفاده از Effortless English از ترین بیت


 |
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 3


مطالب مرتبط با این پست


می توانید دیدگاه خود را بنویسید

نوید در تاریخ : 1393/3/5 - - گفته است :
خدا خیرتون بده شکلک
شروع کنیم ببینیم خدا چی میخواد شکلک
ممنون که سریع جواب دادین - مرسی
پاسخ : خواهش می کنم موفق باشید شکلک

نوید در تاریخ : 1393/3/5 - - گفته است :
سلام
وقتتون بخیر و شادی باشه
اقا من ی سوال دارم.
من effortless دارم ولی چندتا سوال دارم در موردش. راهنمایی که نوشتین رو خوندم اما باز سوالاتم پابرجاست.
وقتی این آموزش رو گوش میکنم باید دقیقا به صحبت های گوینده گوش کنم و روشون تمرکز کنم؟
ایا باید جمله هارو ترجمه کنم؟ باید جمله هارو تکرار کنم؟
با استفاده از این مجموعه آیا تاثیری روی سطح زیان میگذاره واسه امتحانات ایلتس و تافل؟ یا فقط واسه مکالمه جواب میده و بس.
ممنون میشم راهنماییم کنید - واسه کار دارم میرم المان و کلا ۵-۶ ما بیشتر وقت ندارم. واقعا هم نمیدونم کدوم مجموعه بهتر هست اما بس که تعریف این انگلیسی اسان رو دیدم توی وب گفتم چند ماه استفاده کنم بلکه جواب داد.
اگر در این زمینه هم میتونید کمکک کنید واقعا ممنون میشم. فقط جسارتا اگر ممکنه واستون سریعتر جوابمو بدین بیشتر ممنونتون میشم.
یک دنیا ممنونم و سپاسگذارشما
پاسخ : سلام .
هر درس شامل یک فایل پی دی اف و چند تا فایل صوتی هست . برای خوندن هر درس ابتدا باید به فایل صوتی داستان گوش کنید و فایل پی دی اف داستان را بخوانید ( حین گوش دادن داستان لازم نیست تکرار کنید ) سپس به فایلی که مربوط به توضیح لغات و اصطلاحات داستان هست و بقیه فایل های صوتی و در آخر به فایل صوتی پرسش و پاسخ گوش کنید ولی در این فایل صوتی علاوه بر گوش کردن باید به سوالات پاسخ بدهید لازم نیست پاسخی که می دید طولانی باشه ولی لازمه پاسخ صحیح بدید . خود ای جی در آخرین درسی که گذاشتم (دخالت مادر شوهر ) دوباره هم تذکر داده که گوش دادن یکبار و یا یکروز به یک درس کافی نیست و باید چندین بار به هر درس گوش کنید به طوری که دیگه درس را در ذهنتون به زبان خودتون ترجمه نکنید یعنی به محض شنیدن جمله ، جمله را بفهمید . بعضی وقت ها زمان داستان را تغییر می ده و در یک فایل صوتی جداگانه آورده می شه و از زبان آموز درخواست می شه که بعد از گوش دادن هر زمان خودشون داستان را بر اساس زمان گذشته ، آینده ، گذشته استمراری و ... از حفظ بگند.

شاید تا حدی برای امتحانات تاثیر داشته باشه ولی هدف اصلیش برای مکالمه هست .

البته باید دید سطح انگلیسی شما الان در چه حدی هست تا بتونید مجموعه متناسب را انتخاب کنید .

این مجموعه بیشتر برای کسانی مناسب هست که تا حدودی مکالمات زبان انگلیسی را می فهمند .
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

 
خبرنامه

با عضویت در خبرنامه جدیدترین درس های کلوب زبان انگلیسی را در ایمیل خود دریافت کنید .

ایمیلتان را ثبت کنید تا لینک فعال سازی به ایمیل شما ارسال شود

Delivered by FeedBurner

توجه بعد از زدن کلید ثبت ایمیل ، کد تصویری نمایش داده شده را وارد نمایید


کانال کلوب زبان انگلیسی در تلگرام

پیج کلوب آموزش زبان انگلیسی در اینستاگرام

دیگر موارد
آمار وب سایت

آمار مطالب

:: کل مطالب : 22
:: کل نظرات : 81

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 2
:: تعداد اعضا : 1919

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 80
:: باردید دیروز : 210
:: بازدید هفته : 290
:: بازدید ماه : 5,785
:: بازدید سال : 18,789
:: بازدید کلی : 270,258