آزمون تعیین سطح

مدت زمان
نامحدود
تکرار آزمون
نامحدود
سوالات
2

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 fatemeh hosseini 100% 30
2 admin 50% 20
3 مجید محمدرشیدی 0% 0

نظرات